Your bag is empty.

    You have not saved any products yet.

Voorwaarden Workshop

- Next -

​Algemene Voorwaarden

Deelname

Deelname aan een workshop is definitief wanneer de betaling binnen is. Een betaling van deelname impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Locatie

De workshop vindt plaats op de 2e verdieping van Midwest, Cabralstraat 1, Amsterdam. Er is geen lift aanwezig. 

Aflasten

Restored / Hygge Styling behoudt zicht het recht om een workshop of cursus ten alle tijde af te lasten. Indien dit gebeurt krijgt de deelnemer zijn/haar geld volledig terug.

Annulering

Bij annulering tot twee weken voor de workshop wordt € 10,- (excl. BTW) in rekening gebracht. 

Bij annulering vanaf twee weken tot 5 dagen voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

Bij annulering binnen 5 dagen voor de workshop is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Bij geldige en aantoonbare annuleringsreden (hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan) wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. 

Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, zonder extra kosten. 

Prijs

Vermelde prijzen inclusief 21% BTW. Restored / Hygge Styling kan een factuur overleggen. 

Aansprakelijkheid

Restored / Hygge Styling is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop.

Intelectueel eigendom

Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten worden door Restored / Hygge Styling voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restored / Hygge Styling is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Recently viewed